Sợi Aramid

Sợi Aramid là sợi nhân tạo chất lượng cao. Phân tử Aramid là mạch Polymer cứng, liên kết nhau bằng liên kết Hydro rất mạnh nên truyền ứng suất cơ rất tốt.

Nhận báo giá

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Phản hồi

.