Trang chủ / Sản phẩm / PHỤ GIA NHỰA ĐƯỜNG / Phụ gia cải tính tăng độ bám dính bê tông nhựa / Phụ gia cải tính tăng độ bám dính của nhựa đường

Phụ gia cải tính tăng độ bám dính của nhựa đường

Nhận báo giá

Thông số kỹ thuật

Chỉ tiêu kĩ thuật nhựa đường độ bám dính cao Sino TPS OP

Hạng mục thử nghiệm Đơn vị Chỉ tiêu kỹ thuật Số liệu thực nghiệm Phương pháp kiểm nghiệm
Độ kim lún 25℃, 100g, 5s 0.1mm >40 42 T 0604
Chỉ số độ kim lún PI   ≥2 2.7 T 0604
Nhiệt độ hóa mềm >80 92 T 0606
Độ kéo dài (15℃) cm >50 >100 T 0605
Nhiệt độ bắn lửa >260 330 T 0611
Tổn thất phụ gia lượng sau khi nung nóng % <0.6 0.27 T 0610
Độ dẻo (25℃) N.m >20 27.9 T 0624
Độ bền (25℃) N.m >15 22.5 T 0624
Độ nhớt 60℃ Pa.s >20000 128206 T 0606

 

Hướng dẫn sử dụng

Phản hồi

.