QUẠT MÀU
Quạt màu

Quạt màu là sản phẩm tiêu chuẩn về màu sắc được sử dụng trong ngành xây dựng.

Và là công cụ biểu thị, tái hiện, thay đổi thông tin trong lĩnh vực màu sắc thuộc ngành thiết kế, thi công, trang trí xây dựng, và thiết kế môi trường.

Read more...