Quạt màu

Quạt màu là sản phẩm tiêu chuẩn về màu sắc được sử dụng trong ngành xây dựng.

Và là công cụ biểu thị, tái hiện, thay đổi thông tin trong lĩnh vực màu sắc thuộc ngành thiết kế, thi công, trang trí xây dựng, và thiết kế môi trường.

CÁC LOẠI QUẠT MÀU

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐẶC ĐIỂM, THÔNG SỐ

1

CBCC 1026

 

- Quạt màu CBCC có 1026 màu tiêu chuẩn

- Kích thước quạt màu 29.0×5.5cm

- Màu sắc minh họa 5.0×3.7cm

- Quạt gồm 1026 màu, mỗi trang 6 màu

 

2

CBCC 258

- Quạt màu CBCC có 258 cơ bản thông dụng, mỗi trang 6 màu

- Kich thước quạt màu: 20.0×5.0cm

- Màu sắc minh họa: 5.0×2.5cm

 

3

RAL K7

- Quạt màu RAL K7 chứatấtcả 213 màu RAL classic.

- Kích thước quạt màu 5.0×15.0 cm. Màu minh họa 2.0×5.0 cm.

- Gồm có 5 màu trên mỗi trang quạt.

- Độ bóng

- RAL K7 chứa 213 màu RAL classic. Mỗitrangcó 5 màu làmcho RAL K7 rất thuận tiện và thao tác dễ dàng.

4

RAL K5

- Quạt màu RAL K5 chứa tất cả 213 màu RAL Classic.

- Vỏ bảo vệ chữ U.

- Các trang màu minh họa đầy đủ kích thước 5.0 × 15.0 cm.

- RAL K5 rấ tphù hợp màu sắc và so sánh màu

- Semi Matt hoặc độ bóng.

- RAL K5 đặc biệt thích hợp cho các kiểu kết cấu màu sắc và so sánh màu.

 

5

RAL D9

- Quạt màu RAL Design System – RAL D9 có kích thước 5.0×20.0 cm, màu sắc minh họa 3.1×5.0 cm.

- Gồm có 290 màu, mỗi trang 5 màu

- Có hệt hống phân loại rõ ràng

 

6

RAL D2

- Quạt màu RAL Design System – RAL D2 có kích thước 5.0×29.0 cm, màu sắc minh họa 5.0×2.5 cm

- Có hệt hống phân loại mới rõ ràng

- Quạt màu RAL D2 có 1625 màu, mỗi trang 9 màu. Sự phát hiện các sắc thái màu sắc được tạo điều kiện thuận lợi bởi sự sắp xếp màu bằng các tiêu chuẩn Hue (H), độsáng (L), Chroma (C)

- Nền tảng của hệ thống RAL design System là không gian màu CIELab – được sử dụng quốc tế từ năm 1976